• Vårt mål är att åstadkomma win-win för båda parter.

IKP AB goes CHEMTECH och bemöter ett tydligt behov inom industrin.

Våra kunder vill inte byta kemikalier, de vill ha ett stabilt och hållbart rengöringsresultat.

 

Vårt mål är att säkerställa ett hållbart rengöringsresultat.

Vi vill verka för att rengöringsprocessens resurser används på ett så smart och ansvarsfullt sätt som möjligt, både för miljön och ekonomin. Genom att verka för hållbart användande av resurser kan vi tillsammans minimera föroreningar, avfall och utsläpp. Vi vill bidra till en renare värld!

IKP AB har tillsammans med RISE drivit forskningsprojekt där målsättningen var att ta större ansvar för våra produkter ur ett livscykelperspektiv. På så vis kan vi skapa ökat kundvärde, en starkare affärsidé, bättre hållbarhet och ett närmande mot cirkulär ekonomi.

Senaste nytt

Något du undrar över?