• Vårt mål är att åstadkomma win-win för båda parter.

Artikel: Nytt angreppssätt för hållbar rengöring

Ytforum var på besök och skrev en artikel om vår syn på renlighet.

För att utveckla arbetssätt kring avfettning och rengöring har IKP drivit ett forskningsprojekt med stöd från Västra Götalandsregionen.

Förutom eget arbete har forskare från RISE medverkat för att bland annat göra livscykelanalyser och studerat betydelsen av olika processparametrar
för rengöringsförmågan och hur de förändras över tid.

Hela arikeln går att läsa Här (PDF) eller klicka på bilden:

Skrivet 2021-10-08
Gå tillbaka