Vår affärsidé

Vår företagsvision är att utnyttja den plattform vi har i form av kompetens och vår specialanpassade fastighet med ett guldläge. För att kunna utnyttja dessa möjligheter maximalt har vi beslutat oss för att samarbete med duktiga aktörer på marknaden. Vi kan erbjuda ett värde till yrkesskickliga samarbetspartners och återförsäljare genom våra tjänster och produkter.

Vår ambition är att skapa ett nätverk av samarbetspartners som ser till att våra fantastiska tjänster och produkter når ut på marknaden.

Vi skapar win-win, vi säkerställer att våra partners levererar god service och kvalitet till sina slutkunder”

Våra Återförsäljare

Vi har idag ett antal väldigt duktiga återförsäljare som arbetar flitigt med att säkerställa att våra produkters potential kommer fram. Vi är även positiva till att stötta våra återförsäljare med avseende på teknisk rådgivning, analyser och utbildningar ute hos användarna.

Våra tjänster som legotillverkare

De större råvarukemikaliedistributörerna utnyttjar våra tjänster i form av förädlingar och kundanpassningar av kemikalier men vi sköter även tillverkningen av specialkemikalier för leverantörer av specialkemikalier till industrin.

Våra avfettningsmedel

Marknadsförs och säljs av återförsäljare inom olika segment ex:

  • Industritvättmaskinstillverkare; som vill säkerställa att deras maskiners potential optimeras med hjälp av våra kundanpassade kemikalier och inte riskeras genom att användarna väljer undermålig kemi. Intrycket av maskinens prestanda och ansvaret ut mot användarna ökar om de levererar utrustning och kemikalier som är kompatibla. Allt för att säkerställa slutresultatet ute hos kunden. Vi har tagit fram formuleringar som är anpassade till återförsäljarens tekniker. Vi har ex utvecklat avfettning, tvättmedel och rengöringsmedel med specifika driftfördelar för industritvättar såsom dopptvättar, spoltvättar och ultraljudstvättar.
  • Specialkemikalieleverantörer; vars affärsidé är att leverera tekniska lösningar av hög kvalitet ut till tillverkningsindustrin. Vi tar fram en produktkatalog som är anpassad till leverantörens sortiment. Allt för att säkerställa att återförsäljaren kan erbjuda produkter som tillgodoser kundens behov.
  • Smörjmedelleverantörer; som tar ett större ansvar för sina användare då man kan erbjuda en kompatibel lösning för kunden. Att erbjuda sina kunder en olja eller smörjmedel som sedan skapar problem i tvätten eller som ger ett dåligt slutresultat är inte ett smörjmedel som uppfattas positivt. Men om ni kan erbjuda kunden ett fantastiskt smörjmedel och även säkerställer att det fungerar genom hela tillverkningsprocessens då har ni skapat kundvärde och fyllt kunden behov. Vi formulerar rengöringskemikalier som är kompatibla med er egna produkt. Vilket säkerställer att vi kan fokusera på minskade destruktionskostnader, minska kemikalieanvändning och förbättra hållbarhet i forma av förbättrad miljö och arbetsmiljö.

Custom made

Custom made eller Private Label är en stor del av vår produktion. Om ni har en produkt eller produktidé kan vi tillsammans skapa nya produkter eller förnya existerande.

Annan typ av samarbete

För oss är hållbarhet och fokus på ständig förbättring prio ett. VI tror att det är ett måste för att vara en naturlig del av framtiden. Att få vara en del av projekt, utvecklingsarbeten och satsningar som skapar nya möjligheter i form av digitalisering, hållbarhet och säkerhet är något vi ser positivt på. Vi diskutera gärna gemensamma projekt i form av nysatsningar inom kemisk tillverkning eller framtagandet av nya produkter.