Historien bakom våra avfettningskemikalier

Som legotillverkare av specialkemikalier fick vi äran att producera avfettningskemikalier för Amfolyten AB. Ett företag som grundades av Anders Östling. Med över 40 års erfarenhet av produktutveckling och tillverkning av effektiv avfettning, rengöring och tvättmedel för tillverkningsindustrin så kan vi konstatera att Anders har en unik kompetens.

När Industrikemiproduktion fick erbjudandet att ta över ansvaret för detta fantastiska produktsortiment så var vi givetvis positiva. Anders förmåga att skapa avfettningsmedel till tillverkningsindustrin går inte att jämföra med den produktutveckling som finns hos de större konkurrerande bolagen. Våra produkter har visat sig vara så mycket bättre.

Förmågan att ta fram en produkt med god avfettningseffekt är inte speciellt svårt. Men att ta fram en produkt som ger fantastisk avfettningsförmåga, rostskydd och inte är frätande för varken materialet man tvättar som för den som hanterar produkten, det kräver mycket mer. Men den absolut största fördelen med att använda våra produkter är att vi skapar möjlighet att återanvända kemikalierna i badet, vilket minskar kostnaderna för destruktion, kemikalier och arbetstid. Genom att kemiskt hantera oljan i badet så skapar vi förutsättningar för att den kan spaltas bort. På så vis ökar vi badlivslängden avsevärt. Vi har flera slutanvändare som inte har bytt avfettningsbad på över två år.

 

IKPAB – INDUSTRI KEM PRODUKTION AB

Vårt mål är att bli ert självklara val av samarbetspartner när det gäller industrikemirengöring

Vi sträcker på oss och konstaterar att våra produkter håller hög kvalitet. Anledningen till att vi är väldigt duktiga på det vi gör beror på att vi har knutit till oss 50 år av erfarenhet och produktutveckling inom ett relativt smalt produktsegmentet; neutralavfettningar och alkaliska rengöringsmedel till tillverkningsindustrin.

Vi kan erbjuda våra kunder och samarbetspartner ett stort värde

Vi tar fram rengöringsmedel som är anpassade för våra kunders produkter eller tjänster så att de kan användas tillsammans som en kompatibel enhetslösning. På så vis kan våra samarbetspartner erbjuda sina kunder ett större värde när de marknadsför och implementerar sina produkter eller tjänster i en produktionsprocess.

Vi vill arbeta i nära samarbete med våra kunder och vara lyhörda för vilken service och stöttning som ni önskar. Vi kan bistå med provtagning, rådgivning och kunskap rörande rengöringsteknik.

INDUSTRI KEMI PRODUKTION ERBJUDER KOMPLETT SERVICE

Med komplett service menar vi att vi kan erbjuda våra kunder förutsättningar för effektiv rengöring och optimering av kemikaliehanteringen ute hos användarna. Vi erbjuder utbildningar, tydliga instruktioner, provtagningar och uppföljning, allt för att säkerställa en säker rengöringsprocess.

Vårt sortiment innefattar

  • Avfettningsmedel, med fokus på neutralavfettare
  • Förstärkare som komplement vid mycket hårt nedsmutsade ytor.
  • Tillbehör och underhållsprodukter som förlänger badlivslängden avsevärt för industritvättar.
  • Golvrengöringsprodukter för såväl manuell rengöring som maskinrengöring.
  • Järnfosfatering för användning vid ytbehandling.
  • Skumdämpare
  • Kemi för tvätt efter Termisk gradning