Kontraktsblandning

I vår moderna produktionsanläggning kan vi utföra blandningar med kemiska produkter enligt kundens specifikation.

IKP AB har lager och tillverkning i Borås i en specialanpassad verksamhet som ger oss tillstånd att hantera och blanda farliga kemikalier på ett arbets- och miljösäkert sätt.

IKPAB – INDUSTRI KEM PRODUKTION AB

IKP AB – INDUSTRI KEM PRODUKTION AB

Som legotillverkare av specialkemikalier värnar vi om kvalitet och säkerhet. Industrikemiproduktion verkar med hög integritet och värnar om våra kunders recepturer och önskemål.

Vår styrka är vår förmåga att hantera kemikalier i en fastighet och med kunskap som är helt anpassad till kemisk tillverkning. Med vårt tillstånd att hantera farliga kemikalier på ett riskfritt sätt ger oss möjligheten att erbjuda våra kunder en bekymmersfri produktion av era kemiska blandningar.

Vi ser ökat intresse på marknaden att lägga ut sin produktion eller hantering av kemikalier i och med ett ökat intresse för en riskfri hantering. Det kan vi hjälp er med på ett kostnadseffektivt sätt. Ni kan istället fokusera på att få ut era produkter på marknaden. Vi ser till att hela kedjan från inköp av råvaror, tillverkning, lagerhållning och distribution till slutkund löper friktionsfritt.

Vi kan leverera i bulk, IBC, fat och ned till 5 liters emballage. I vårt tankdäck kan vi lagerhålla era produkter och fylla upp efterhand i önskat emballage och mängd.

Vi kan tillverka direkt i förvaringstank alternativt göra mindre batcher från 3000 liter ner till 200 liter och fylla till önskad emballagestorlek och märka med er eller kundens etiketter. Batch kontroller samt skriftlig dokumenation på utförda blandningar utförs efter kundens behov och önskemål.

All information mellan företaget och och oss som uppdragsgivare hanteras naturligtvis konfidentiellt och med största sekretess. Kontakta oss gärna för en diskussion om vad vi kan göra för er. Klicka här för kontaktinformation

Upplösningar och spädningar

Vi ser ett ökat intresse på marknaden att lägga ut sin produktion av specialkemikalier. Även mindre anpassningar av kemiska produkter som historiskt sett hanterats ute hos användarna innan de använts i produktion vill man lägga ut hos kemikaliedistributrören eller tillverkaren av kemikalierna. Det är en hantering som idag har höga krav på sig från myndigheterna och är kopplat till en mängd risker, lagar och restriktioner, vilket gör den otymplig och för kostsam att hantera ute hos användarna.

Vi kan kundanpassa kemiaklierna. Exempelvis genom att späda ut flytande kemikalier till kundens önskade koncentration eller lösa upp torra kemikalier till vätskeform.

Industrikemiproduktion – IKP AB kan erbjuda våra kunder en säker och kvalitativ produktion av kemiska formuleringar och kemiska anpassningar.

Kross av torra kemiska råvaror

För att öka möjligheterna att erbjuda våra kunder kemikaliehantering i relation till de behoven som finns på marknaden, så valde vi att investera i en pulverkross.

Krossen möjliggör att vi kan kundanpassa och förädla torra kemikalier. Flera distributörer av kemikalier har problem med att produkterna har kakat sig under långa transporter eller felaktig förvaring. Industrikemiproduktion kan krossa pulvret och packa om till BigBags.

Bulkhantering

Bulkhantering av flytande produkter kan innebära utmaningar och kräver expertis för en riskfri hantering. Vi har lång vana av hantering av flytande kemiska produkter och erforderliga certifieringar och tillstånd för att bistå er med detta. Tveka inte att kontakta oss för mer information hur vi kan hjälpa just er. Klicka här för kontaktinformation