Fyll i och få förslag

Light

Från 500 kr /månad
  • Optimera app
  • Utbildning & lorem ipsum
  • Rekommendationer & förslag

Medium

Från 1000 kr /månad
  • App + Allt i Light-paketet
  • LCS- och LCC-analays
  • Årsavstämning

Premium

Från 1500 kr /månad
  • App + Allt i Medium + Light
  • Miljöcertifikat
  • Prognos badbyte
Svara på följande:

Dosering? Koncentration? Analyser? – hur ofta? Hur dokumenteras? Uppföljning? Revision? Badbyten? – hur ofta? varför byter dem bad? Destruktion? Var ligger utmaningarna? Renhetskrav? – Hur testar dem idag? Vad kan bli bättre?

IKPAB